تربیت و کودکان, روانشناسی, مجله اینترنتی

دلیل پرخاشگری در کودکان چیست؟

پرخاشگری در کودکان

پرخاشگری در کودکان گاهی اولیا و مربیان او را دچار نگرانی و استرس می کند. اما باید بدانیم که گاهی پرخاشگری کودکان در راستای رشد طبیعی اوست که نگران کننده نیست. اما گاهی این پرخاشگری از حیطه طبیعی خارج می شود و نگران کننده است.

پرخاشگری کودکان  به چه معناست؟

پرخاشگری در کودک یک اختلال رفتاری است که به صورت عصبانیت و خشم در کودک نمود پیدا می کند. کودک پرخاشگر قابلیت خودکنترلی را ندارد و معمولا بی قرار و زود رنج است، و باید گفت پرخاشگری به صورت موردی بسیار طبیعی است اما اگر به صورت مداوم تکرار شود باید بررسی شود. در این حالت کودک قابلیت کنترل و کنار آمدن با خشم و عصبانیت خود را ندارد. پس به طریقه های مختلف آن را بروز می دهد.

چرا کودکان پرخاشگر می شوند؟

 • وقتی کودک نمی تواند با والدینش درد و دل کند و ناراحتی ها و استرس هایش را بیان کند. در نتیجه احساس تنهایی می کند و به همین علت سریع عصبانی می شود و پرخاش می کند.
 • وقتی کودک مرتب شاهد دعوا و درگیری والدین خود باشد و نمی تواند کاری برای کم شدن دعوا ها انجام دهد. دچار اضطراب و پرخاشگری می شود.
 • وقتی اعتماد به نفس کودک با سرزنش های مداوم گرفته شود. او مدام خود را مقصر می داند و به علت عصبانیت از خود، پرخاشگر می شود.
 • تغذیه نامناسب فرزندان امروز روی سیستم عصبی آن ها تاثیر می گذارد و کودک را عصبی و پرخاشگر می کند.
 • وقتی کودکی جثه درشتی دارد ، معمولا برای رسیدن به اهدافش از فیزیک بدنی خودش استفاده می کند.

راه درمان پرخاشگری در کودکان

 • اگر پرخاشگری به علت ناکامی در رسیدن به اهدافش باشد، باید به او در رسیدن به اهداف خوب و دوست داشتنی کمکش کنیم.
 • ورزش کردن برای این کودکان بسیار موثر است و باعث تخلیه هیجانی او شود.
 • با گوش دادن به حرف های کودک او را  از نگرانی های درونی و اضطراب ها ، رها کنید.
 • اعتماد به نفس کودک را افزایش دهید و کمک کنید خودش را باور کند.
 • تغذیه مناسب برای او در نظر بگیرید.
 • سعی کنید کودک مدام درگیر تلویزیون و بازی های کامپیوتری نباشد و برای او بازی های حرکتی ، نقاشی ، ساخت کاردستی درنظر بگیرید.
 • دعوا ها و درگیری های والدین به هیچ عنوان جلوی کودکان صورت نگیرد.
 • با آرامش و رفتار مناسب با کودک صحبت کنید.

در آخر باید گفت برای درمان قطعیِ پرخاشگری غیرطبیعی کودکان حتما به روانشناس مراجعه کنید.
اگر دوست دارید در مورد تربیت کودکانتان اطلاعات بیشتری داشته باشید ، به مقاله شکل گیری شخصیت کودکان می توانید مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =