کتاب در حوزه کسب و کار

پنج کتابی که کسب‌وکار شما را رونق می‌دهند!

این روزها که با خیلی از صاحبان کسب‌وکار صحبت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از اوضاع فعلی زیاد راضی نیستند یا با رسیدن...

ادامه مطلب